• 21. Međunarodni turnir šahovskih zvijezda Srpske i okruženja
srenfrdeitmkptrues

ŠK „Vitorog“ organizuje tradicionalni 12 Kup u šahu Područnog šahovskog saveza regije Banja Luka za 2015 . godinu. Manifestacija će se održati 03. maja 2015. godine, prijave su 10.30 časova a prvo kolo počinje u 11 časova. Mjesto održavanja restoran „Lovac“ u Šipovu. Ekipe nastupaju sa četiri člana i dvije rezerve (bez obzira na pol) Kotizacija za učešće je objašnjena u članu 8. Propozicija Kupa. Više informacija možete dobiti kod Predsjednika Područnog šahovskog saveza g. Miladina Simića na tel. 065/340-068. Propozicije XII Kup-a u šahu Područnog šahovskog saveza regije B. Luka za 2015 godinu:

 1. Organizator: Područni šahovski savez regije Banja Luka;
 2. Tehnički organizator: Šahovski klub „Vitorog“ iz Šipova;
 3. Mjesto održavanja: Restoran „Lovac“ Šipovo; 065/889-103, Jovišević;
 4. Vrijeme održavanja: 03.maj .2015 . godine /nedjelјa/, prijava ekipa do 10.30h, svečano otvaeanje u u 10.45h, a prvo kolo počinje u 11.00h;
 5. Sistem takmičenja i tempo igre: Švajcarski sistem 7 ili 9 kola (zavisno od broja prijavlјenih ekipa), RAPID – tempo igre 15 minuta po igraču;
 6. Pravo učešća: a) svi klubovi /šahovske organizacije članovi Područnog šahovskog saveza regije Banja Luka (PŠSRBL) b) ekipe udruženja građana, administrativnih, privrednih, obrazovnih i drugih subjekata, koji djeluju napodručju regije Banjaluka;
 7. Nagrade : Pehar za pobjedničku ekipu, diplome za sve učesnice;
 8. Kotizacija: Prilokom prijavlјivanja na dan početka takmičenja,seniorske ekipe uolaćuju na ime kotizacije 50 KM (ako ispred jednog kluba nastupe dvije ekipe ili više ekipe osim prve su oslobođene kotizacije);
 9. Sastav ekipa: Ekipe nastupaju sa četiri člana plus dvije rezerve (bez obzira na pol);
 10. Rekviziti: Sve ekipe su dužne obezbijediti dvije garniture uobičajenih dimenzija i dva ispravna šahovska časovnika;
 11. Sudija i kompjutersko parovanje: Nebojša Radosavlјević, FIDE šahovski sudija;
 12. Dodatne informacije: Miladin Simić (065/340-068) Predsjednik PŠSRBL.
 13. Poslije turnira je planiran ručak i druženje !

Šipovo, april 2015. godine                                                       Predsjednik Miladin Simić