• 21. Međunarodni turnir šahovskih zvijezda Srpske i okruženja
srenfrdeitmkptrues

Šahovski klub invalida "Balkan 1926" organizuje 12. juna 2016. godine 30. Međunarodni turnir šahovskih zvijezda Srpske i okruženja ŠKI „BALKAN - 2016“. Turnir se rejtinguje kod FIDE za Rapid rejting listu. Kompletan Turnirski pravilnik pročitajte u nastavku:

 Član 1.

30. Međunarodni turnir šahovskih zvijezda Srpske i okruženja ŠKI „BALKAN - 2016“ (u dalјnjem tekstu: Turnir) organizuje Šahovski klub invalida „Balkan 1926“ iz Banje Luke (u dalјnjem tekstu Organizator).

 • Pokrovitelј Turnira je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.
 • Supokrovitelј je Gradska Uprava grada Banjaluke - Odjelјenje za društvene djelatnosti.
 • Prijatelј Turnira je Auto-moto savez Republike Srpske.
 • Domaćin Turnira je MZ Zalužani - Dom kulture.
 • Medijski pokrovitelј je Radio-televizija Republike Srpske.

Član 2.

Turnir se održava u MZ Zalužani - Dom kulture, ul. Put Srpskih branilaca br. 175 12. juna 2016. godine, prijava takmičara do 9 časova.

Svečano otvaranje u 9.30 poslije kojeg će se pročitati Turnirski pravilnik, a prvo kolo počinje u 10.00 časova. Zatvaranje turnira i dodjela nagrada slijedi poslije završetka partija poslјednjeg kola.

Član 3.

Pravo učešća na Turniru imaju svi šahisti bez obzira na titulu i rejting ukoliko se blagovremeno prijave.

Kotizacija po učesniku iznosi 10KM - seniori i 5KM omladinci i žene, a šahisti sa članskim knjižicama (i plaćenom članarinom za 2016. godinu) ŠKI „Balkan - 1926“ i ŠK „Kaisa Dr Milan Jelić“ su oslobođeni plaćanja.

Kotizaciju ne plaćaju šahisti sa titulama VM i IM.

Član 4.

Na Turniru će se igrati Švajcarski sistem 9 kola - FIDE varijanta, uz kompjutersko parovanje programom Swiss Manager i rezultatima uživo na sajtu www.chess-results.com. Odlaganje partija nije moguće.

Član 5.

Tempo igre na Turniru je 15 minuta po igraču. Na Turniru se primjenjuju FIDE pravila šaha - Dodatak A - Pravila ubrzanog šaha.

Član 6.

Turnir se rejtinguje kod FIDE za Rapid rejting listu.

Član 7.

Ukupan novčani Nagradni fond Turnira u iznosu od 1.190,00KM je raspoređen u 10 redovnih (ukupno 1.030,00KM) i 8 specijalnih (160,00KM) nagrada a na sledeći način:

 • mjesto 250KM + pehar + Biblija + zahvalnica
 • mjesto 180KM + zahvalnica
 • mjesto 150KM + zahvalnica
 • mjesto 110KM + zahvalnica
 • mjesto 90KM + zahvalnica
 • mjesto 70KM + zahvalnica
 • mjesto 60KM + zahvalnica
 • mjesto 50KM + zahvalnica
 • mjesto 40KM + zahvalnica
 • mjesto 30KM + zahvalnica

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • najbolјe plasirani član ŠKI „Balkan - 1926“ - 20KM
 • najbolјe plasirani član ŠK „Kaisa Dr Milan Jelić“ - 20KM
 • najbolјe plasirani omladinac (rođen 01.01.1996. godine i kasnije) - 20KM
 • najbolјe plasirana žena - 20KM
 • najbolјe plasirani veteran (rođen 01.01.1956. i ranije) - 20KM
 • najbolјe plasiran student - 20KM
 • najmlađi učesnik - 20KM
 • najbolјe plasirana osoba s invaliditetom 20KM + specijalna bonus nagrada besplatan sedmodnevni boravak ispred Šahovskog saveza invalida Republike Srpske na Ljetnom sportskom kampu „Trebinje 2016“.

Takmičar može biti nagrađen samo po jednom osnovu (ne može osvojiti dvije nagrade).

Na pauzi Turnira tj. poslije 5. kola Organizator je obezbjedio sendviče i osvježenje za sve učesnike.

Organizator je obezbijedio i specijalne nagrade iznenađenja.

Član 8.

U slučaju istog broja osvojenih poena tj. diobe mjesta, poredak takmičara će se odrediti prema slјedećim dodatnim kriterijumima (po programu Swiss Manager):

 1. Buholc varijabla 1 (skraćeni)
 2. Buholc varijabla 2 (puni)
 3. Progres
 4. Veći broj pobjeda
 5. Međusobni rezultat
 6. Žrijeb

Član 9.

Korištenje mobilnih telefona, ostalih aparata za komunikaciju i bilo koje elektronske naprave za vrijeme igre je zabranjeno. U protivnom, igrač gubi partiju.

Pušenje je u sali za igru strogo zabranjeno.

Član 10.

Direktor Turnira je:

 • Predsjednik ŠKI „Balkan - 1926“ Miladin Simić - Admin. Pravni radnik (FIDE ID 14412217).

Sudije Turnira su:

 • Vlado Stojanović - Međunarodni šahovski sudija (FIDE ID 921190) - Glavni sudija,
 • Nemanja Šipka - Savezni šahovski sudija (FIDE ID 14409305) - Pomoćnik/Zamjenik Glavnog sudije + kompjutersko parovanje sa programom SwissManager i rezultatima na sajtu www.chess-results.com.

Član 11.

Za sve što nije izričito regulisano Turnirskim Pravilnikom, primjenjuju se FIDE pravila šaha, a njihovo tumačenje daje Glavni sudija Turnira.

Na odluku Glavnog sudije nezadovolјna strana nema pravo žalbe. Odluka Glavnog sudije je konačna i izvršna.

Član 12.

Nastupom u prvom kolu i povlačenjem prvog poteza takmičar daje saglasnost na Turnirski pravilnik.

 

Banja Luka 05. maj 2016. godine

 

Direktor Turnira: Admin. Pavni radnik MILADIN SIMIĆ

Predsjednik ŠKI „Balkan - 1926“: kontakt telefon: 065/340-068